Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Wiki for projektet Forskningsdata Management i praksis

Projektbeskrivelse Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis. I projektet implementeres tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus, og projektet kommer således bredt rundt om indsatsområdet.Tjenesterne vil omfatte værktøjer til træning af forskere og udarbejdelse af data management planer, samt den praktiske håndtering, indsamling og bevaring af forskningsdata. Dermed skabes mulighed for at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare forskningsdata, hvorved forskere forbedrer synligheden, troværdigheden og værdien af deres forskning.

Læs mere om projektet her.

Deltagere KB, DTIC(DTU Bibliotek), SDUB, RUB, Rigsarkivet (DDA), AUB

Varighed  Start: 1 marts 2015 - Slut: 30. juni 2017

 

 

 

 

Page Tree

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":18809037}