Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SBProjects er organiseret i et antal wiki-spaces og adgang til de fleste af disse forudsætter at man er registreret som bruger på SBProjects og er logget ind. Log in sker via knappen 'Log in' i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

 En oversigt over wiki-spaces kan ses via knappen 'Spaces' i top-bjælken, evt. via 'Space directory'-menupunktet.