Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 52 Next »

Velkommen til SBProjects hosting site med wiki-spaces og andre kollaborative værktøjer.

SBProjects er Det Kgl. Biblioteks platform til hosting af kollaberative værktøjer som wiki, opgavestyring, versionskontrol mv.

SBProjects anvendes af deltagere i projekter og løbende aktiviteter på Det Kgl. Bibliotek, herunder aktiviteter, der involverer deltagelse af personer fra andre institutioner og firmaer.

 

 

  • No labels