Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Current »

Velkommen til SBProjects hosting site med wiki-spaces og andre kollaborative værktøjer.

SBProjects er Det Kgl. Biblioteks platform til hosting af kollaberative værktøjer som wiki, opgavestyring, versionskontrol mv.

SBProjects anvendes af deltagere i projekter og løbende aktiviteter på Det Kgl. Bibliotek, herunder aktiviteter, der involverer deltagelse af personer fra andre institutioner og firmaer.

SBProjects er organiseret i et antal wiki-spaces og adgang til de fleste af disse forudsætter at man er registreret som bruger på SBProjects og er logget ind. Log in sker via knappen 'Log in' i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

En oversigt over wiki-spaces kan ses via knappen 'Spaces' i top-bjælken, evt. via 'Space directory'-menupunktet.

Ovennævnte produkter er opdateret her til morgen. Ved eventuelle problemer i den forbindelse, kontakt venligst undertegnede.

Det system, der driver wiki-spaces på sbprojects.statsbiblioteket.dk er nu opdateret til version 6.2.3. Hvis der opstår problemer i brug af systemet som følge heraf, bedes man henvende sig til mailto:helpdesk@statsbiblioteket.dk.

D. 12. juli opdateres Confluencesystemet til en ny version. Wiki'erne på sbprojects og sbforge vil derfor være utilgængelige i perioder fra kl. 8 om morgenen. Opdateringen forventes afsluttet inden kl. 9.

En af de væsentligste nyheder er at det bliver muligt at lave "collaborative editing" af sider, hvor flere brugere samtidigt kan arbejde på indholdet i en side.

  • No labels