SBPROJECTS authentication change

SBProjects authentication has changed to AD-authentication for @kb-users. These users must now log in using AD-credentials, i.e. initials + Windows-password.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Velkommen til SBProjects hosting site med wiki-spaces og andre kollaborative værktøjer.

SBProjects er Det Kgl. Biblioteks platform til hosting af kollaberative værktøjer som wiki, opgavestyring, versionskontrol mv.

SBProjects anvendes af deltagere i projekter og løbende aktiviteter på Det Kgl. Bibliotek, herunder aktiviteter, der involverer deltagelse af personer fra andre institutioner og firmaer.

SBProjects er organiseret i et antal wiki-spaces og adgang til de fleste af disse forudsætter at man er registreret som bruger på SBProjects og er logget ind. Log in sker via knappen 'Log in' i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

En oversigt over wiki-spaces kan ses via knappen 'Spaces' i top-bjælken, evt. via 'Space directory'-menupunktet.

Blog Posts

  • No labels